Filipino Test – Woman

Paunlarin at ipatupad ang mga programa upang matiyak ang epektibo at mahusay na paghahatid ng mga serbisyong panlipunan sa sambayanang Pilipino, lalo na ang mga laylayan o ang nasa mga palawit ng lipunan;

Makipagtulungan sa mga naaangkop na ahensya ng gobyerno at hindi pang-gobyerno, institusyong pampinansyal, mga pangkat ng sosyo-ekonomiko at mga organisasyon ng mga tao, para sa posibleng suporta sa mga Lokal na Pamahalaan ng Pamahalaan (LGU) at kanilang mga nasasakupan, at bilang isang aktibong kasosyo sa pagkilala at pagpapatupad ng mga programa ng gobyerno; at

Magsagawa ng mga seremonya ng seremonya bilang kinatawan ng Bise Presidente sa pamahalaan ng Pilipinas sa mga opisyal na pagtitipon at mga pagpapaandar ng diplomatikong, sa lokal at sa ibang bansa.